Máte záujem? Radi vám poradíme.

0944 171 098 info@merbau.sk

0
  • UZIN NC 110

UZIN NC 110

  • Výrobcovia UZIN
  • Kód produktu: NC 110
  • Dostupnosť: Do 2 týždňov
  • 38,00€

UZIN NC 110 je samorozlievacia, extrémne hladká stierkovacia a vyrovnávacia hmota na kalciumsulfátovej báze
s Level Plus Effect pre hrúbku vrstvy až do 50 mm!

Použitie:
Sadrová stierkovacia hmota s vysoko výkonnou skvapalňovacou
technológiou pre stierkovanie, hladenie, nivelovanie a vyplnenie
podkladov. Obzvlášť vhodná pre labilné, staré a zmiešané podklady
v odbore renovácií.


Extrémne dobré rozlievanie, jednotná a homogénna optika povrchu
a tiež hladký povrch poskytujú remeselníkovi ten najlepší základ pre
následné podlahárske práce alebo práce s viacvrstvovými parketami.
Na systémovo rovnakých, nových kalciumsulfátových poteroch je
možné upustiť od inak obvyklej doby schnutia penetrácie.


Vhodná pre / na:
► následné kladenie všetkých druhov textilných a elastických podlahovín
► následné kladenie viacvrstvových parkiet v spojení napríklad s UZIN 2 K PUR,1 K PUR, alebo MSP lepidlom
► normálne namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch, napr. kancelárske budovy, obchody, atď.
► teplovodné podlahové vykurovanie
► namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529 od 1mmhrúbky stierkovania

Zloženie: Kalciumsulfáty, minerálne prísady, kopolyméry
polyvinylacetátu, vysoko výkonný skvapalňovač a aditíva.


► Extrémne dobrá tekutosť
► Veľmi hladký povrch
► Rýchly priebeh schnutia
► Spotreba lepidla menšia až o 10 %
► Takmer bez pnutia
► GISCODE CP 1 / stierkovacej hmoty na báze kalciumsulfátu
► EMICODE EC 1 / veľmi malý
► RAL UZ 113 /šetrná k životnému prostrediu, pretože má veľmi malé emisie


Technické údaje:


Druh balenia: papierové vrece, BigBag
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 6 litrov na 25 kg vrece
Farba : svetlo sivá
Spotreba: ca 1,5 kg/m2 na 1 mm hrúbky
Min .teplota pri spracovaní: 150C na podlahe
Doporučená teplota
pri spracovaní: 150C- 250C
Doba spracovania: 20 – 30 minút*
Pochôdzna: po ca 2 hodinách*
Zrelá pre kladenie: Po ca 24 hodinách*
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

Rozšírené použitie


Vhodná na nové podklady, napr. na:


► kalciumsulfátové potery, potery z liateho asfaltu IC 10 a IC 15 alebo cementové potery
► potery z hotových stavebných dielcov, napr. sadrovláknité dosky
► drevotrieskové dosky P4 – P7 alebo OSB 2 – OSB 4 dosky, priskrutkované alebo plávajúce

Vhodná na staré podklady, napr. na:
► magnéziové (horečnaté) a xylolitové potery
► staré potery z liateho asfaltu IC 10 a IC 15
► staré kalciumsulfátové alebo cementové potery, betón
► staré, tiež plávajúce drevotrieskové dosky P4 – P7 alebo OSB 2 –
OSB 4 dosky i s pevne prídržnými, vode odolnými zvyškami lepidla alebo stierkovacej hmoty
► staré podklady, napr. na nepriepustné, prídržné, vode odolné lepidlové lôžka
► už existujúce podlahoviny z keramiky alebo prírodného kameňa, terasu a pod.


Prednosti výrobku / vlastnosti:
UZIN NC 110 nevyvíja pri schnutí skoro žiadne pnutie. Toto sa
prejavuje veľmi pozitívne pri nivelovaní vo väčších hrúbkach vrstvy
a predovšetkým v kombinácii s labilnými podkladmi. Dokonca aj
kritické podklady v odbore renovácií môžu často zostať zachované,
čím odpadne nákladné odstránenie poteru a tým je možné ušetriť
čas a výdavky. Tiež pri dlhšom otvorenom položení vo väčších
hrúbkach vrstvy nedochádza k tvoreniu trhlín.
Novou kombináciou surovín nastáva až doposiaľ neprekonaný efekt
tekutosti spojený s homogénnou a jednotnou optikou povrchu.
Stierkovacia hmota má urýchlené schnutie a v kategórii sadrových
stierkovacích hmôt je neprekonateľne rýchlo zrelá pre kladenie.