PU 45 lepidlo na parkety 2zl

Výrobca: Chemos
Kód produktu: PU45
Dostupnosť: Do týždňa
Cena: 65,00€

CHEMOS PU-45
2-zložkové polyuretánové lepidlo na parkety


Dvojzložkové, bezrozpúšťadlové a bezvodé polyuretánové lepidlo na parkety.


Vhodné na lepenie:
‰ lamelové parkety s vysokou hranou podľa normy EN 14761
‰ vlysová podlaha podľa normy EN 13227
‰ masívne podlahy
‰ viacvrstvové parkety podľa normy EN 13489
‰ mozaiková vlysová podlaha podľa normy EN 13488
‰ vlysový parket

Vhodné podklady
‰ pieskový liaty asfalt
‰ (tekuté) potery so síranom vápenatým (anhydrit)
‰ drevené podlahy (parkety, podlahy)
‰ CHEMOS nivelačné hmoty pre parkety
‰ drevotrieskové dosky, OSB dosky
‰ cementové podlahy

Špecifické vlastnosti:
‰ rýchly vývoj pevnosti
‰ dlhá doba spracovania
‰ elastické – odolné voči šmyku, preto znižuje pnutie
‰ veľmi nízke emisie
‰ má univerzálne využitie


Vlastnosti výrobku
‰ vhodný pre podlahové vykurovanie
‰ nereaguje citlivo na mráz
‰ dobre sa rozotiera
‰ pre všetky druhy parkiet
‰ neobsahuje rozpouštědla
‰ veľmi dobrá výsledná pevnosť
‰ vysoká počiatočná priľnavosť


Vhodné nivelačné hmoty
‰ CHEMOS Standard 30
‰ CHEMOS Special 35
‰ CHEMOS Extra 60
‰ CHEMOS Elastic 45
‰ CHEMOS Expres 50
Vhodné nátery podkladu
‰ CHEMOS EP - 19
 
Technický list CHEMOS PU – 45 


Technické informácie:
komponent A komponent B


Farba béžová tmavohnedá
Dodávaná forma pasta riedka kvapalina


Podiel komponentu A v zmesi 7
Podiel komponentu B v zmesi 1


Spotreba na m2
1000 g so zúbkovaním špachtle 3
1300 g so zúbkovaním špachtle 4
1100 g so zúbkovaním špachtle 5


Doba pre pokládku približne 45 – 60 minút pri teplote 20°C
Použiteľnosť približne 30 – 45 minút pri teplote 20°C
Zaťažiteľnosť približne po 24 hodinách


Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkom minimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť,
uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť


Balenie 9,79 kg plastové vedro


Tepelná odolnosť po vytvrdení
Tepelná odolnosť pre transport a skladovanie
Trvanlivosť minimálne 12 mesiacov


Kontrola podkladu
Podkladový materiál musí byť pevný v ťahu a odolný voči tlaku, musí vykazovať dostatočnú pevnosť povrchu,
musí byť stále suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať odformovacie zmesi, spekané vrstvy, atď. Tak isto je
potrebné posúdiť pórovitosť a drsnosť povrchu. Skontrolujte aj obsah vlhkosti a nasiakavosť poterov z cementu
a síranu vápenatého ako aj teplotu v miestnosti, vlhkosť v miestnosti a teplotu podkladového materiálu.


Príprava podkladu
Pomocou prípravy podkladu musíte zabezpečiť, aby bol podklad predovšetkým čistý, aby mal pevnú povrchovú
vrstvu, aby bol drsný, prípadne aby bol nasiakavý, rovný, stále suchý a bez trhlín. Zbytky starých lepidiel, vosk,
mastnotu, farby, olej a iné vrstvy odstáňte strojným čistením kefami, odbrúsením, frézovaním alebo brokovaním.
Trhliny a medzery, okrem dilatačných špár alebo iných konštrukciou podmienených špar uzatvorte pomocou
zalievacej živice a spojovacích prvkov, resp. opravných hmôt od firmy CHEMOS (EZH-10, EP-19, OT 100,OT 300) .
Rovnako je možné vyplniť otvory a prehĺbeniny.


Musíte zabezpečiť rovnosť, nasiakavosť a drsnosť podkladu prípadne aj pomocou nanesenia nivelačnej hmoty od
firmy CHEMOS.
Miešanie komponentov


Tužidlo kompletne celé vylejte z plastovej fľaše do vedra so živicovým komponentom. Zmiešanie komponentov:
obidva komponenty miešajte pomocou vŕtačky alebo pomocou elektrického miešacieho zariadenia dovtedy, až
kým dosiahnete rovnomernú farbu (minimálne ale 2 minúty). Dajte pozor na kompletné premiešanie v oblasti
bočných stien a spodnej časti. Zmes v nádobe miešajte, aby bol zabezpečený správny pomer zmesi. 
 


Spracovanie
Lepidlo naneste podľa druhu parkiet stierkou s príslušným zúbkovaním na podklad, pritom zabráňte
nahromadeniu lepidla na jednom mieste a ani nenanášajte hrubé vrstvy, toto zabezpečíte pomocou
rovnomerného ťahania zúbkovanej stierky. Lepidlo nanášajte iba na takú plochu, ktorú pokryjete po dobu
spracovania lepidla. Parkety položte v zadanom čase pre pokládku do lepidla, krátko zasuňte a pevne pritlačte.
Nečistoty z lepidla je možné v závislosti od stupňa vytvrdenia odstrániť pomocou príslušného čistiaceho
prostriedku spoločnosti CHEMOS. Vplyv čistiaceho prostriedku na povrch parkiet, ktoré boli vhodne ošetrené vo
výrobnom závode, vopred skontrolujte na zakrytom mieste alebo na vzorke parkety.
Odstránenie vytvrdených zvyškov lepidla je v nepriaznivých prípadoch respektíve po dlhšej dobe tuhnutia možné
len mechanicky, čo je spojené s poškodením povrchovej časti. Nečistoty preto odstraňujte tak rýchlo, ako je to
možné, teda ešte v čerstvom stave, alebo zabráňte ich vzniku tak, že si zvolíte vhodný spôsob práce.


Lepidlo po zmiešaní spracujte v rámci zadanej doby použiteľnosti.
Zaťažiteľnosť
Zaťažiteľnosť je závislá od teploty okolia.


Obmedzenie záruky
Hore uvedené informácie zodpovedajú súčasnému stavu technického vývoja. V každom prípade platia ako nezáväzné informá-
cie, pretože naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na prípadnú pokládku ani na podmienky pre pokládku, ktoré sú pre každý
prípad aplikácie individuálne. Nároky, ktoré vyplývajú z týchto informácií, sú preto vylúčené. To isté platí aj pre obchodnú a
technickú poradenskú službu, ktorá je bezplatná a ktorá je k dispozícii s nezáväznými informáciami. Odporúčame Vám, aby ste
vykonali vlastné pokusy, a to v dostatočnej miere so zameraním na to, aby ste sa presvedčili, či je výrobok vhodný na Vami
plánovaný účel použitia. Po vydaní tohto vyhotovenia strácajú predchádzajúce technické informácie (technické listy, odporúčania
pre pokládku a iné pre podobné účely určené pre vyhotovenie) svoju platnosť.