Máte záujem? Radi vám poradíme.

0944 171 098 info@merbau.sk

0
  • Lepidlo na parkety Vermeister  REPOX

Lepidlo na parkety Vermeister REPOX

  • Kód produktu: Repox
  • Dostupnosť: Skladom
  • 65,00€

Vermeister lepidlo REPOX A+B á=9+1 kg je dvojzložkové epoxidové polyuretánové lepidlo na lepenie drevených podláh akýchkoľvek rozmerov.
Je vhodné na podlahové vykurovanie, cementové podklady ako aj na nenasiakavé podklady (mramor, keramický obklad, kamenina atď).
Lepidlo Repox je ideálne na kladenie masívnych podláh a taktiež na povrchovo upravené podlahy. 
Repox VerMeister je vynikajúci preto, že je prakticky necitlivý na zmeny teplôt, je bez zápachu, ponúka vynikajúce lepenie a priľnavosť.
Lepidlo Repox je jedno z mála, ktoré má po vytvrdnutí vysoký koeficient pružnosti!

Technické údaje

Fyzikálno chemické parametre pri 20°C (orientačné hodnoty nemožno vykladať ako špecifikáciu produktu): 
Pomer miešania A : B (hmotnosť):  9 : 1 
Doba použitia po zmiešaní: 2 hodiny
Doba použitia otvoreného lepidla: 1 hodina
Pružnosť: > 1,2 mm
Pevnosť v ťahu UNI EN 14293: > 5,5 N/mm2
Pripravené na prevádzku za: 24/48 hod
Brúsiteľnosť po:  2-3 dňoch 
Spôsob nanášania: zubová špachtľa 
Priemerné krytie: 900/1400 g/m2
Stabilita a skladovanie (v originálnych , uzavretých obaloch uložených v chladnom a suchom mieste): 12 mesiacov
Štandardné balenie komp.A  9 kg
Štandardné balenie komp.B  1 kg

Použitie

Pred položením podlahy je potrebné skontrolovať, či teplota dreva korešponduje s prostredím. Pred inštaláciou dôkladne povysávajte podklad od nečistôt.
Zamiešajte komponent B a nalejte do zložky A. Dôsledne premiešajte.
Naneste lepidlo Repox pomocou zubovej špachtle na podklad.
Položte parkety zatlačením do lepidla a poklepte pre správne usadenie do lepidla.
V prípade lepenia drevenej podlahy na už existujúcu podlahu je nutné porvch odmastiť a zdrsniť brúsnym papierom.
Pred položením podlahy na anhydritové potery musí byť vrchná plocha anhydritu odstránená pomocou brúsnych kotúčov (16/24), kamienkov a prachu zbavená, napenetrovaná kvalitnou penetráciou.
Rovnaký postup platí aj pre potery vyrobené zo samonivelačnej malty, aby sa znížila sila ich absoprcie, ktorá by mohla ohroziť vytvrdunie lepidla.
Hoci lepidlo Repox neobsahuje vodu, pred pokračovaním dokončovacích prác je nutné vykonať meranie vlhkosti dreva, ktoré musí zodpovedať rozmedziu medzi 8 až 12 %. Zvyšok čerstvého lepidla na vopred povrchovo upravených drevených parketách musí byť odstránený.

Produkt nenanášajte pod 10 ºC alebo nad 30º C.

Balenie:

10 kg (9 + 1 kg)

Skladovanie

Skladujte nad bodom mrazu. Umiestnite v dobre uzavretej, vzpriamenej nádobe na chladnom mieste, ďaleko od zdroja tepla. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za výsledky získané nevhodnou aplikáciou alebo nevhodnými podmienkami skladovania či použitia.

 

Súvisiace produkty