• Hranol konštrukčný Bangkirai 4 str. hoblovaný 45 x 70 mm

Hranol konštrukčný Bangkirai 4 str. hoblovaný 45 x 70 mm

Kód produktu: 55927
Dostupnosť: Do týždňa
Cena: 6,26€

Hranol konštrukčný Bangkirai 4 str. hoblovaný 45 x 70 mm

Cena je za 1 m dĺžky

Názov a pôvod: 
Obchodný názov: Bangkirai 
Botanický názov: Shorea laevis 
Rodina: Dipterocarpaceae 
Krajina pôvodu: Južná a juhovýchodná Ázia

Popis: 
Beľ: svetlosivá 
Jadro: žltohnedé až tmavohnedé 
Vlákna rovné, miestami točité do seba zapadajúce 
Textúra/Kresba: stredná 

Pre drevo Bangkirai sú charakteristické malé dierky s priemerom 0,5 - 1,5 mm spôsobené červotočmi ktoré žijú iba v živom strome. Sporadicky sa dá nájsť vytečená živica so žltkasto-bielym nánosom. Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti odporúčame použiť špeciálny olej na vonkajšiu drevenú krytinu, napr. transparentný ochranný olej IDECK Protect. Renovácia krytiny by sa mala vykonávať dvakrát za rok (pred zimou a po zime). 

Fyzikálne vlastnosti: 
Hustota v čerstvom stave: 1100 kg/m3 
Hustota pri 12% vlhkosti: 910 kg/m
Celkové tangenciálne zosychanie: 9,5 % 
Celkové radiálne zosychanie: 4,2 % 
Pevnosť v tlaku: 85 N/mm
Statická pružnosť v ohybe: 150 N/mm
Modul pružnosti v ťahu: 22940 N/mm
Bod nasýtenia vlákien: 23 % 

Opracovávanie: 
Pílenie: ľahké, vyžaduje sa sila 
Sušenie: pomalé, riziko krútenia 
Klincovanie/Skrutkovanie: dobré, potrebné predvŕtať 
Ukončenie/Povrchová úprava: dobré

Prirodzená odolnosť: 
Hniloba: dobré 
Termity: dobré 
Hmyz v suchom dreve: dobré 
Huby: trieda 1-2 odolné až veľmi odolné (according EN standards) 

Tento druh dreva prirodzene spadá do triedy 5 použitia (konečné použitie - v prímorskom prostredí alebo v brakickej vode) kvôli jeho vysokej mernej hustote a tvrdosti. Odhadovaná životnosť Bangkirai je 30-50 rokov. 

Poznámky ku kvalite:
 Malé trhliny, praskliny, živicové kanáliky, uzly/hrče, beľové drevo, nerovnomernosti, stopy po nedofrézovaní a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovaní sú povolené do 10 % dodaného množstva materiálu. Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené/ohnuté kusy a iné deformácie nie sú klasifikované ako vady/kazy. 

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Bangkirai sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí kde sa drevo inštaluje - môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Sú to prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie. 

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske. 

Materiál by sa pred inštaláciou mal skontrolovať. Všetky poškodenia a kazy sa pred inštaláciou musia nahlásiť predajcovi. Začiatok inštalácie znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu. Inštaláciu by mal vykonať profesionálny/odborne vyškolený montážnik/realizátor. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku. 

Špeciálne klimatick é podmienky:
Výrobky sa dodávajú s predpokladom, že klienti skontrolovali, či sú výrobky vhodné na zamýšľaný účel. Za určitých klimatických podmienok sa Bangkirai môže správať inak, ako je uvedené v tomto popise. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny predajca dreva.